wheelchair-donation

โมโนโคโค ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นสะพานบุญ

โมโนโคโค ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นสะพานบุญ ในการนำเข้ารถวีลแชร์ และ นี่คือคำขอบคุณของผู้ที่ได้รับ ขอบคุณที…